Allt om barnförsäkringar

Barnförsäkringar

Här hittar du information om barnförsäkringar. Vi tipsar om vad du ska tänka på när du ska teckna en barnförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Försäkringsbolag för barnförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra barnförsäkring.

Om barnförsäkringar

Kommunen erbjuder barn samhällsskydd genom en olycksfallsförsäkring de har tecknat. Denna är dock otillräcklig på flera sätt. Ofta gäller bara försäkringen då barnen är i skolan eller dagiset eller på väg till eller från dessa. Den kommunala försäkringen gäller heller inte under sommarlovet. Det finns därför fördelar med att teckna en barnförsäkring. Fördelarna handlar om ökad trygghet för ditt barn och dig. Med barnförsäkring är ditt barn skyddat dygnet runt. Givetvis kan ingen försäkring skydda ditt barn från olycka och sjukdom, men den kan lätta på den ekonomiska påfrestningen när olyckan väl är framme.

Vad barnförsäkringar innefattar varierar givetvis beroende på försäkringsbolag. De flesta erbjuder olycksfallsförsäkring men det är även bra att försäkra mot sjukdom. I många fall kan en sjukdom få allvarligare konsekvenser än en olycka. Invaliditetsförsäkring är en annan viktig komponent. Den kommunala försäkringen täcker inte kostnaderna ifall ditt barn invalidiseras till följd av olycka eller sjukdom. En barnförsäkring täcker också för vård i hemmet. Ifall du måste vara hemma från jobbet med ditt sjuka barn har du med barnförsäkring rätt till ersättning. Med barnförsäkring har du även rätt till ersättning för kostnader vid olycksfall, så som resor till och från sjukhus. Övriga ersättningar som kan ingå i barnförsäkringar är dödsfallsersättning, olyckor i samband med sport och idrott och samtal med psykolog i sviterna efter en olycka.

Det lönar sig att jämföra olika försäkringsbolags barnförsäkringar. Alla innehåller inte samma ersättningsförmåner och priserna varierar. Jämför t.ex. ifall du behöver betala självrisk för olycksfall och skador, när första ersättningsdag är, hur länge dina barn räknas som barn. Vanligt är att så är fallet tills barnet fyller 25. Jämför även ifall försäkringsbolaget erbjuder en barnförsäkring som täcker alla dina barn, eller om du bör teckna en försäkring för varje barn. Det framhålls som viktigast att en barnförsäkring innehåller både olycksfalls- och sjukdomsersättning, invaliditetsersättning och ersättning för behandling vid långvarig sjukdom.