Allt om båtförsäkringar

Båtförsäkringar

Här hittar du information om båtförsäkringar. Vi tipsar om vad du ska tänka på när du ska teckna en båtförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Rekommenderade försäkringsbolag för båtförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra båtförsäkring.

Om båtförsäkringar


En båtförsäkring ersätter skador som någon eller något annat tillfogar din båt, eller omvänt, skador som du tillfogar andras egendom. En båtförsäkring består av olika delar som rör olika typer av skador. De vanligaste delarna som ingår är ansvarsskada, sjöskada, brandskada, stöld och skadegörelse, uppläggnings- och transportskada samt rättskyddsskada.

Ansvarsskada ersätter dina skadestånd ifall du anses skyldig till att ha orsakat någon annan eller någon annans egendom skada. Sjöskada täcker skador på din båt ifall du kör på grund, ifall du kolliderar, ifall båten sjunker samt övriga oväntade olyckor orsakade av yttre faktorer. Brandskada täcker skador vid eldsvåda och blixtnedslag. Stöld- och skadegörelse ger ersättning för stöld eller skadegörelse av din båt, motor samt tillbehör. Uppläggnings- och transportskada täcker skador som orsakats av yttre faktorer vid lyft, uppställning eller transport av din båt. Rättskyddsskada ger ersättning för juridisk rådgivning och rättegångskostnader vid eventuella tvister i samband med att du köper eller säljer en båt.

Försäkringsbolagens erbjudanden varierar dock både till vilka delar som ingår samt i vilken utsträckning varje del berättigar till ersättning. Förutom delarna som nämnts finns t.ex. ersättning för räddning. Kolla upp för vad du får ersättning samt i vilken utsträckning du ersätts för t.ex. sjöskador. Ett tips är att prata med folk i båtbranschen som vet vad som är vanliga skador samt vad sådana reparationer kostar. På så vis får du en insikt i vad båtförsäkringen medför för nytta för dig. Det finns även tilläggsförsäkringar av olika slag som kan vara av nytta för dig. En vanlig tilläggsförsäkring är bland annat en försäkring som gör att du är berättigad ersättning inom ett större geografiskt område. En annan vanlig tilläggsförsäkring garanterar dig större ersättning för utrustning i anslutning till båten.

Försäkringar i allmänhet, och en båtförsäkring i synnerhet, varierar i kostnad och omfattning. Kolla därför noga upp vad bolagen erbjuder och till vilket pris, för att få det som gynnar din båt och din plånbok mest.