Allt om försäkringar

Folksam Försäkringar

Folksam erbjuder alla typer av försäkringar. För boendet finns till exempel villaförsäkring, fritidshusförsäkring, studenthemsförsäkring och hemförsäkring. För fordonet finns bilförsäkring, båtförsäkring, mc-försäkring, mopedförsäkring, släp- och husvagnsförsäkringar samt många fler försäkringar att välja bland.

Teckna försäkring hos Folksam

Folksam Försäkringar

Folksam

Folksam Försäkringar
Folksam ger dig som kund 10% rabatt på försäkringen om man har/tecknar sitt Villahem eller Hemförsäkring i kombination med bilförsäkring. Som kund hos Folksam får man även 10% rabatt på många tilläggsförsäkringar om man har sitt boende försäkrat i Folksam, detta är ett bra argument för att bli helkund i Folksam.

    Några av Folksams försäkringar:
  • Bilförsäkring, består av tre valbara alternativ: trafik-, hel- eller halvförsäkring.
  • Villahem, består av försäkring för fastigheten och allt i hemmet.
  • Hemförsäkring, för allt i hemmet.

Folksam


Folksam är ett av Sveriges största och mest kända försäkringsbolag. Visste ni att Folksam försäkrar varannan person, vartannat hem och var femte bil här i Sverige? De erbjuder alla slags försäkringar man kan behöva och man kan också låna pengar eller spara hos Folksam.

Folksams historia och värderingar

Folksam grundades 1908 och har således mer än 100 år på nacken. Idag är det ett väletablerat företag med närmare 3500 medarbetare. Något som är unikt för Folksam är att bolaget är kundägt. Det ägs alltså direkt av kunderna, vilket också innebär att den vinst som företaget gör inte går till aktieägarna utan istället tillbaka till kunderna. Folksam fokuserar mycket på trafikforskning och gör ofta olika slags tester och publicerar också årligen statistik av olika slag. Försäkringsbolaget hanterar årligen mer än 50 000 trafikskador, vilket innebär att Folksam har en stor kunskap om skador och om hur skador uppstår. Genom att använda sig av denna kunskap i trafikforskningen kan de få fram hur skador kan undvikas och också hur man på bästa sätt kan lindra följderna av trafikskadorna. Folksam gör exempelvis krocktester samt tester där de prövar barnstolars säkerhet.

Folksams värderingar är trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism. Dessa värderingar ingår i allt som de gör, såväl i ord som i handling. Företaget vill bidra till ett långsiktigt samhälle där individen känner sig trygg. Folksam är ett försäkringsbolag som fokuserar mycket på miljö och klimat, där de försöker tänka på hur de kan bidra till en bättre värld. Likaså är Folksam ett jämställt företag – hos Folksam jobbar 49 procent kvinnor och 51 procent män. Förutom miljö- och jämställdhetsfrågor står forskning, stipendier och sponsring högt hos Folksam.

Alla försäkringar man kan behöva

Folksam erbjuder alla typer av försäkringar. För boendet finns till exempel villaförsäkring, fritidshusförsäkring, studenthemsförsäkring och hemförsäkring. För fordonet finns bilförsäkring, båtförsäkring, mc-försäkring, mopedförsäkring, släp- och husvagnsförsäkringar samt många fler försäkringar att välja bland. För husdjuren finns också olika typer av djurförsäkringar. Folksam har också graviditetsförsäkring, barnförsäkring, olycksfallsförsäkring, reseförsäkring samt inkomstförsäkringar. Hos Folksam kan man låna pengar och man kan också spara hos Folksam i exempelvis fondsparande eller pensionssparande. Det är en stor fördel att kunna samla såväl försäkringar, som lån och sparande i ett och samma bolag. Genom att samla alla sina försäkringar hos Folksam får man också 10 procents rabatt på sina försäkringar och dessutom får man ytterligare fördelar i och med att man endast behöver betala en enda självrisk och man behöver också bara ha kontakt med en enda handläggare ifall något händer.