Allt om fritidshusförsäkringar

Fritidshusförsäkring

Här hittar du information om fritidshusförsäkringar. Vi tipsar om vad du ska tänka på när du ska teckna en fritidshusförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Rekommenderade försäkringsbolag för fritidshusförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra fritidshusförsäkring.

Om fritidshusförsäkringar


En fritidshusförsäkring är en försäkring för en bostad som inte är din permanenta bostad. Ifall du äger ett fritidshus bör du teckna en årlig försäkring. En fritidshusförsäkring utgörs av ett paket innehållande flera olika delar. Dessa paket skiljer sig åt beroende på vilket försäkringsbolag du vänder dig till. Här görs en redogörelse för väsentliga delar av en fritidshusförsäkring.

För det första skall givetvis ersättning för skador på byggnaden eller byggnaderna i fråga ingå, precis som i en husförsäkring. För det andra skall tomten försäkras. Detta innebär ersättning för skador på själva marken, samt skador på eventuella staket, bryggor, växter etc. på tomten. Lösöret i byggnaden och på tomten bör också vara försäkrat. Därtill är en ansvarsförsäkring nödvändig. Denna garanterar dig ersättning ifall du blir skadeståndsskyldig. Avslutningsvis är det av nytta om en rättskyddsförsäkring ingår, så att du kan ersättas för juridiska kostnader vid en eventuell rättslig tvist

Dessa försäkringar är dock tämligen övergripande. Det lönar sig att försäkra sitt fritidshus mera specifikt. Kolla att din försäkring täcker skador vid explosioner, brand eller elektriska fenomen. Kolla även att du har rätt till ersättning vid stöld, inbrott och skadegörelse – både för byggnad och tomt. Beträffande denna ersättning gäller vissa kriterier beträffande lås och andra förebyggande åtgärder. Se vidare till att försäkringen täcker skador orsakade av diverse ohyra. Därtill kan du försäkra dina installationer och hushållsmaskiner. Vattenledningar, avlopp, elektricitet m.m. faller under denna kategori. Läckage, översvämning och naturkatastrofer eller vanliga oväder kan ingå i försäkringen. Du kan dessutom få ersättning för skador förorsakade av snötryck och för mat i frys som förstörts på grund av strömavbrott.

Det finns alltså en hel uppsjö av aspekter som du bör ta i beaktande när du tecknar fritidshusförsäkring. Tänk efter vad ditt fritidshus kan utsättas för och kolla sedan upp vilket bolag som erbjuder dig bästa tänkbara skydd, till bästa tänkbara pris.