Allt om försäkringar

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring kan du få ersättning ifall din bil blir stulen, vandaliserad, skadas på grund av brand, stenskott eller åsknedslag eller om bilen blir utsatt för inbrott.

Teckna halvförsäkring online

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar erbjuder idag halvförsäkring, bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Moderna Försäkringars vision är att det mesta går att göra bättre och mer effektivt. Detta leder till att kunderna får bättre och mer prisvärda försäkringar.
Moderna Försäkringar har sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica - som bildades 1916.
Moderna Försäkringar ingår i en dynamisk försäkringskoncern och kombinerar erfarenhet med nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar Sak ägs av det nordiska försäkringsbolaget TrygVesta.

    Försäkringar som erbjuds:
  • Bilförsäkring
  • Villaförsäkring
  • Hemförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet erbjuder kostnadsfri rådgivning inom både sak- och personförsäkring.

Halvförsäkring


En halvförsäkring är ett mellanting mellan trafikförsäkring och helförsäkring. Den ger ersättning för mer saker än den obligatoriska trafikförsäkringen, som endast ger ersättning för personskador och skador på andras egendom. Men den ger inte ersättning för skador på det egna fordonet, så kallad vagnsskada. Har du en äldre bil kan det vara fullt tillräckligt med en halvförsäkring, liksom om du har en bil nyare än tre år, eftersom denna vanligen omfattas av en vagnsskadegaranti.

Med en halvförsäkring kan du få ersättning ifall din bil blir stulen, vandaliserad, skadas på grund av brand, stenskott eller åsknedslag eller om bilen blir utsatt för inbrott. Man kan också få ersättning om bilen går sönder längs vägen och kräver bogsering eller bärgning. Det som vanligen ingår i en halvförsäkring (utöver trafikförsäkringen) är stöld, brand, glasskada, maskinskada, räddning och rättsskydd. Hos vissa bolag kan det ingå fler delar.

Halvförsäkringens olika delar

Vad som ingår i en halvförsäkring kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag, så kolla upp detta noga, framförallt om du jämför olika försäkringar och dess villkor. Men i regel ger en halvförsäkring följande skydd:

Stöld: Om din bil blir stulen och den inte kommit tillrätta inom en månad så kan du få ersättning som motsvarar bilens värde. Om bilen återfunnits, men har fått skador på grund av stölden, alternativt utsatts för ett stöldförsök som inte lyckats, kan man få ersättning för reparation. Om man har larm, stöldskydd eller liknande så kan man hos vissa försäkringsbolag få slippa självrisken.

Inbrott: Om det varit inbrott i bilen och bilens utrustning blivit stulen kan du få ersättning för detta. Dit räknas till exempel bilstereo, GPS, polisradio och liknande.

Brand: Du kan få ersättning för de skador på ditt fordon som orsakats av brand, explosion, åsknedslag eller kortslutning.

Glas: Om en eller flera glasrutor på bilen gått sönder genom stenskott eller skadegörelse kan du få ersättning.

Räddning: Med denna del av försäkringen kan du få ersättning för bärgning eller bogsering om bilen råkar ut för skada, olycka eller driftstopp. Detta gäller även släpvagn och husvagn. I vissa fall kan man också få ersättning för hemtransport av förare och passagerare.

Rättsskydd: Om bilens ägare eller förare råkar i tvist på grund av trafikskada, köp, försäljning eller reparation så kan man få ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader.

Maskinskada: Ifall bilen är max 8 år gammal eller har körts högst 10 000 mil kan man få ersättning för maskinskada.