Allt om försäkringar

Helförsäkring

En helförsäkring krävs för att kunna få ersättning för vagnsskador, det vill säga skador som uppstår på din egen bil vid exempelvis en krock eller dikeskörning.

Teckna helförsäkring online

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar erbjuder idag helförsäkring, bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Moderna Försäkringars vision är att det mesta går att göra bättre och mer effektivt. Detta leder till att kunderna får bättre och mer prisvärda försäkringar.
Moderna Försäkringar har sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica - som bildades 1916.
Moderna Försäkringar ingår i en dynamisk försäkringskoncern och kombinerar erfarenhet med nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar Sak ägs av det nordiska försäkringsbolaget TrygVesta.

    Försäkringar som erbjuds:
  • Bilförsäkring
  • Villaförsäkring
  • Hemförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet erbjuder kostnadsfri rådgivning inom både sak- och personförsäkring.

Helförsäkring


Motorfordon måste ha minst en trafikförsäkring. Man kan också komplettera trafikförsäkringen med en halvförsäkring eller helförsäkring. Helförsäkringen kallas också ofta för vagnskadeförsäkring. Det som skiljer hel- och halvförsäkring åt är att helförsäkringen också täcker vagnskador. I övrigt är det samma typ av försäkring.

Vad täcker en helförsäkring?

En helförsäkring krävs för att kunna få ersättning för vagnsskador, det vill säga skador som uppstår på din egen bil vid exempelvis en krock eller dikeskörning. Det gäller även om det anses vara du som har orsakat olyckan. Du kan också få ersättning ifall din bil blir stulen, vandaliserad eller om du kör på något djur. De skador som inträffar på din egen bil kallas för vagnsskador och det är därför som försäkringen kallas för vagnsskadeförsäkring. Förutom vagnskadeförsäkringen ingår också allt som ingår i halvförsäkringen, det vill säga rättsskydd, glasskada, maskinskada, räddning, stöld, brand med mera.

Behöver du en helförsäkring?

Har du en ny bil så kan en helförsäkring vara onödig. De flesta nyare bilar omfattas av någon form av vagnskadegaranti. En sådan brukar gälla under tre år och under denna tid är det oftast helt onödigt att utöver denna också teckna en helförsäkring. Då har man ju dubbelt försäkringsskydd så att säga, men eftersom man sällan får ersättning från både garantin och försäkringen så är det onödigt att betala för försäkringen också. Om du har en nyare bil så bör du alltså kolla upp vad garantin omfattar och jämföra den med din helförsäkring, för att se om den verkligen är nödvändig. Tänk bara på att om du väljer att ha en halvförsäkring under tiden som garantin gäller så bör du ändra så att du har en helförsäkring den dagen som garantin slutar gälla. När garantin upphör så är ju bilens värde ändå så högt att du borde ha en helförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Utöver helförsäkringen kan du välja att teckna en eller flera tilläggsförsäkringar. Det finns en hel rad med försäkringar att välja bland och vilken du ska välja beror på hur mycket du kör med bilen och vad du använder bilen till. Har du ett stort behov av att kunna använda din bil dagligen kanske du ska välja till exempel hyrbilsförsäkring som ger dig ersättning för hyrbil om din egen bil blir stulen eller går sönder. Bor du på landet där det är stora risker för viltolycka kanske du istället ska välja en tilläggsförsäkring som skyddar ifall du krockar med något djur. Då slipper du betala självrisk om olyckan är framme. Läs på om vilka olika tilläggsförsäkringar som ditt försäkringsbolag erbjuder och ta därefter ställning till om du behöver någon av dem eller inte.