Allt om hemförsäkringar

Hemförsäkringar

Här hittar du information om hemförsäkringar. Vi tipsar om vad du ska tänka på när du ska teckna en hemförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Försäkringsbolag för hemförsäkring

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar erbjuder idag bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Moderna Försäkringars vision är att det mesta går att göra bättre och mer effektivt. Detta leder till att kunderna får bättre och mer prisvärda försäkringar.
Moderna Försäkringar har sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica - som bildades 1916.
Moderna Försäkringar ingår i en dynamisk försäkringskoncern och kombinerar erfarenhet med nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar Sak ägs sedan 2 april 2009 av det nordiska försäkringsbolaget TrygVesta.

    Försäkringar som erbjuds:
  • Bilförsäkring
  • Villaförsäkring
  • Hemförsäkring

Om hemförsäkringar


En hemförsäkring är en väldigt viktig försäkring, inte bara för att skydda din egendom, utan även för att skydda dig själv. I likhet med andra försäkringar består hemförsäkringen av flera separata försäkringar. Du kan själv komponera ihop en hemförsäkring som lämpar sig specifikt för dig.

För det första finns en egendomsförsäkring som ger ersättning för skador på dina ägodelar, eller ägodelar som du lånat eller hyrt. För det andra finns möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som ersätter dig ifall du blir skadeståndsskyldig för att ha råkat skada annans egendom. Ansvarsförsäkringen berättigar vanligtvis till ersättning för rättegångskostnader och själva skadeståndet. En tredje del utgörs av en överfallsförsäkring. Denna försäkring ersätter dig ifall du fått personskador till följd av ett överfall, så som misshandel eller våldtäkt. Överfallsförsäkringen berättigar till ersättning för läkarvård och förlorad arbetsinkomst. Därtill får du ett engångsbelopp ifall du invalidiseras till följd av överfall.

Rättskyddsförsäkring täcker kostnader för juridisk hjälp samt rättegångskostnader, ifall du hamnar i en tvist. Ifall du reser iväg kan det löna sig att ha en reseförsäkring med i hemförsäkringen. En reseförsäkring ger ett större skydd under tiden du är borta. Vanligtvis gäller en reseförsäkring för högst 45 dagar. Utöver dessa delar finns en mängd tilläggsförsäkringar du kan teckna enligt eget tycke, som t.ex. tilläggsförsäkring av båt och cykel. Du kan även tilläggsförsäkra mot olycksfall. En allriskförsäkring är ett komplement till hemförsäkringen som dels ger ett utökat skydd för din egendom, och dels berättigar till ersättning för oförutsedda, självförvållade skador. Hemförsäkring finns också att teckna specifikt för villa. Denna försäkring täcker samma saker som en vanlig hemförsäkring men dessutom skador på byggnad och tomt.

Det finns altså en massa olika delar i en hemförsäkring och det är upp till dig att avgöra vilka behov du och din familj har. När du väl vet vad du vill ha kan du skräddarsy din egen unika hemförsäkring.