Allt om försäkringar

Husvagnsförsäkring

En husvagnsförsäkring är en specialförsäkring för dig som är husvagnsägare. Den ger ett bra skydd för dig och din husvagn samt för dina medtrafikanter. Precis som bilförsäkringar så finns det olika typer av husvagnsförsäkringar och det kan skilja sig åt när det gäller pris och vad försäkringen omfattar.

Teckna en billig Husvagnsförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet erbjuder kostnadsfri rådgivning inom både sak- och personförsäkring.

Husvagnsförsäkring


En husvagnsförsäkring är en specialförsäkring för dig som är husvagnsägare. Den ger ett bra skydd för dig och din husvagn samt för dina medtrafikanter. Precis som bilförsäkringar så finns det olika typer av husvagnsförsäkringar och det kan skilja sig åt när det gäller pris och vad försäkringen omfattar. Jämför därför gärna husvagnsförsäkringar från flera olika försäkringsbolag så att du får den bästa och billigaste husvagnsförsäkringen. Även om du har en bilförsäkring så täcker inte bilens försäkring skador på husvagnen, så det lönar sig att ha en speciell försäkring för husvagnen, framförallt om den har ett högt värde.

Husvagnsförsäkringens olika delar En husvagnsförsäkring består av olika delar, precis som en bilförsäkring. Vanligen kan man välja mellan halvförsäkring och helförsäkring. En halvförsäkring (delkasko) ersätter bland annat inbrott, stöld och assistans vid driftstopp. Den ger också ersättning för brandskador och för skador på glasrutor. Man får också rättsskydd som ger ersättning ifall du råkar i tvist med någon angående trafikolycka, köp, försäljning eller annat som rör husvagnen. En helförsäkring (vagnskada) ersätter bland annat skador vid trafikolycka, vattenskador, skadegörelse eller om till exempel ett träd blåser ner på husvagnen.

Med en hel- eller halvförsäkring får du ett gott skydd både för din husvagn och för den utrustning och de tillbehör som ingår i husvagnen, som förtält, kylskåp och gasoltuber. Husvagnsförsäkringen omfattar också din personliga lösegendom, det vill säga till exempel kläder och husgeråd som du har med dig i husvagnen. Med en husvagnsförsäkring kan du också få ersättning om din husvagn orsakar skador på till exempel en annan bil.

Jämföra husvagnsförsäkringar

Det kan som sagt skilja sig åt ganska kraftigt när det gäller priset mellan olika försäkringsbolag. När du jämför husvagnsförsäkringar bör du tänka på att jämföra likadana försäkringar. Jämför alltså inte en halvförsäkring med en helförsäkring, eftersom dessa försäkringar täcker så olika saker. Kolla också exakt vad som ingår i de olika försäkringarna, eftersom något som ingår i en försäkring hos ett försäkringsbolag kan krävas att man tecknar en tilläggsförsäkring för att få samma försäkringsskydd hos ett annat försäkringsbolag. Det kanske också skiljer sig åt när det gäller självrisk mellan försäkringsbolagen. Om man tror att man sällan kommer att behöva utnyttja försäkringen så kanske man kan ta en högre självrisk den dagen olyckan är framme, för att i gengäld slippa betala så mycket för försäkringen. Oftast kan man tjäna en hel del på att samla sina försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag. Genom att ha både bilens och husvagnens försäkring i samma försäkringsbolag så behöver man vanligen också enbart betala en självrisk om man behöver utnyttja båda försäkringarna.