Teckna en privat inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

Här hittar du information om inkomstförsäkringar. Vi tipsar om vad du ska tänka på när du ska teckna en inkomstförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Rekommenderade försäkringsbolag för inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

ACCEPT

Accept är ett svenskt försäkringsbolag, som har varit verksamt sedan 1998. De erbjuder bland annat inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen ifrån A-kassan.

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra inkomstförsäkring.

Om inkomstförsäkringar


Det sägs att varannan svensk inte är tillräckligt försäkrade mot arbetslöshet. Med tillräckligt försäkrad avses att du ersätts med upp till 80 procent, av din faktiska inkomst, ifall du blir arbetslös. De fackliga inkomstförsäkringarna är bra att ha, men är i allmänhet otillräckliga eftersom de oftast gäller för kortare tid än de 300 dagar du har rätt till genom a-kassa. Dessutom har A-kassan ett ersättningstak som ligger på 14 960 kronor, vilket gör att många går miste om mycket av sin egentliga lön när de blir arbetslösa. Ju högre lön du har, desto mer går du miste om då du blir arbetslös. Kontrollera därför hur länge din fackliga inkomstförsäkring är giltig. Överväg sedan att kompensera med en privat inkomstförsäkring. Ifall du har en facklig inkomstförsäkring är det onödigt dyrt att teckna en fristående privat försäkring. En kompletterande försäkring räcker till.

Inkomstförsäkring handlar om trygghet. Trygghet för din livsstil och ditt liv. Du kan aldrig med säkerhet veta att du inte blir arbetslös. Du kan teckna en inkomstförsäkring förutsatt att du uppfyller vissa villkor. För det första skall du vara arbetstagare. För det andra skall du vara mellan 20 och 58 år. För det tredje skall du vara medlem i en officiellt erkänd a-kassa. En del försäkringsbolag har som krav att du skall genomgå en kvalifikationstid på omkring sex månader innan du kan få ersättning.

Kraven varierar mellan olika bolag. En del kräver att du skall ha haft din anställning en viss tid. Det finns även de som ställer krav på vilken anställningsform du har och på din bruttolön. Vidare är ett vanligt kriterium för att få teckna inkomstförsäkring att du inte är medveten om att du snart blir arbetslös.

Det går att spara mycket pengar genom att välja ”rätt” försäkringsbolag när det gäller inkomstförsäkringar. Det är därför direkt lönsamt att kolla upp flera aktörer och jämföra dessa innan du tar beslut.