Allt om MC-försäkringar

MC-försäkring

Här hittar du information om motorcykelförsäkringar. Vi ger dig tips om vad du bör tänka på när du ska teckna en MC-försäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Rekommenderat försäkringsbolag för MC-försäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra MC-försäkring.

Om MC-försäkringar


Enligt trafikskadelagen bör varje motorcykel som används i trafik vara försäkrad. En motorcykelförsäkring består av tre olika delar, närmare bestämt trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Vid trafikolycka täcker den förarens, liksom passagerarens, personskador. Därtill täcker den skador som föraren, vid en trafikolycka, orsakar på andras egendom. Vid trafikolycka täcks skador på din egen motorcykel enbart av medtrafikants trafikförsäkring och då endast om det kan bevisas att denne agerat vårdslöst och orsakat trafikolyckan.

För att få ett bättre skydd för både dig och motorcykeln krävs att du tecknar en halv- eller helförsäkring. Det vanliga är helförsäkring. Förutom de ersättningar som trafikförsäkringen berättigar till så ger halvförsäkringen ersättning för skador orsakade av brand, explosion eller åsknedslag. Vidare täcker halvförsäkringen stöld. Skador på glas, till följd av t.ex. stenskott, ersätts också genom halvförsäkring. Därtill berättigas du till ersättning för bärgning, transport samt för rättsliga kostnader.

Tecknar du en helförsäkring ersätts du för samma saker som trafik- och halvförsäkringen men du får dessutom ersättning för vagnskador. Helförsäkringen täcker skador på din motorcykel som uppkommit vid trafikolycka, men även skador som uppstått genom skadegörelse eller annan yttre faktor. Det finns även en del specialförsäkringar utformade för vissa kategorier av motorcykelförare. Det finns bl.a. 24+ som är specialanpassad för motorcykelförare som är minst 24 år fyllda samt har förfogat över A-körkort i minst 5 år. 40+ är en annan specialförsäkring som riktar sig till dig som är 40 eller äldre. Ofta erbjuds också en tjejförsäkring för kvinnliga motorcykelförare.

Priset för en MC-försäkring.net är relativt dyrt men om du jämför olika bolags erbjudanden så kan du spara in en hel del på din försäkring. Priset beror på flera aspekter. Din ålder och hur länge du har haft körkort påverkar priset. Ytterligare faktorer som påverkar är märket på motorcykeln, motorstyrka samt hur du förvarar motorcykeln nattetid.