Allt om försäkringar

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar erbjuder ett brett utbud av försäkringar som är tänkt att passa för moderna människor. Företaget vill att försäkringarna ska vara enkla att förstå och snabba att hantera. Moderna har alla typer av försäkringar, såväl för privatpersoner som för företag. Framförallt ligger satsningen på sakförsäkringar (exempelvis bilförsäkringar och hemförsäkringar), men de har också personförsäkringar och företagsförsäkringar.

Moderna Försäkringar i Sverige

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar erbjuder idag bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Moderna Försäkringars vision är att det mesta går att göra bättre och mer effektivt. Detta leder till att kunderna får bättre och mer prisvärda försäkringar.
Moderna Försäkringar har sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica - som bildades 1916.
Moderna Försäkringar ingår i en dynamisk försäkringskoncern och kombinerar erfarenhet med nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar Sak ägs sedan 2 april 2009 av det nordiska försäkringsbolaget TrygVesta.

    Försäkringar som erbjuds:
  • Bilförsäkring
  • Villaförsäkring
  • Hemförsäkring

Moderna Försäkringar


Moderna Försäkringar är ett relativt nytt försäkringsbolag för oss svenskar. Försäkringsbolagets anor går så långt tillbaka som till år 1916, men bolaget startade under namnet Nya Moderna Försäkringar 1999. Under 2010 blev Moderna en svensk filial till den danska försäkringskoncernen Tryg Forsikring. Tryg är den största försäkringskoncernen i Norden med över 2,2 miljoner privatkunder och över 100 000 företagskunder runt om i de nordiska länderna.

Stort utbud av försäkringar

Moderna Försäkringar erbjuder ett brett utbud av försäkringar som är tänkt att passa för moderna människor. Företaget vill att försäkringarna ska vara enkla att förstå och snabba att hantera. Moderna har alla typer av försäkringar, såväl för privatpersoner som för företag. Framförallt ligger satsningen på sakförsäkringar (exempelvis bilförsäkringar och hemförsäkringar), men de har också personförsäkringar och företagsförsäkringar. Moderna Försäkringar är specialiserade inom fritidsbåtsförsäkringar och specialförsäkringar för entusiastbilar och motorcyklar. I Moderna ingår också Atlantica, Netviq, Bilsport & MC samt Moderna Trygghetsförsäkringar (tidigare Vesta Skadeförsäkring). Moderna vill möta sina kunder på deras egna villkor. Därför har de generösa öppettider och de ligger också i framkant när det gäller digitala tjänster. Företaget har också fokuserat på att erbjuda billiga försäkringar, men utan att för den sakens skull göra avkall på ledorden flexibilitet och trygghet. Om man tecknar försäkring online får man 200 kronor i ”Gör det själv”-rabatt och om man samlar både hemförsäkring och bilförsäkring hos Moderna får man 20 procents rabatt.

Försäkringspremierna utgår från försäkringstagarna

Hur stor försäkringspremien är beror till stor del på vilka som har valt att försäkra sig i det aktuella försäkringsbolaget. Premierna trissas förstås upp ifall det är många försäkringstagare som har en hög skaderisk. Moderna har tagit fasta på detta och valt att anpassa sina försäkringar till de som tar väl hand om sina saker och sina hem, som bor i villa, lägenhet eller bostadsrätt som underhålls regelbundet och de som har en privat standardbil som inte är helt ny, inte trimmad eller av sport- eller lyxmodell. De kunder som stämmer in på ovanstående antas ha en lägre skaderisk och erbjuds därför också lägre försäkringspremier, medan försäkringstagare med högre skaderisk och som har dyra hus och bilar som kostar mycket att ersätta om de skadas får högre premier.

Bilförsäkring hos Moderna Försäkringar

Moderna bilförsäkringar är populära eftersom det finns många fördelar med dessa. Exempelvis behöver man inte betala någon vagnskadesjälvrisk vid djurkollision. Man kan också dela upp betalningen av försäkringspremien utan att det kostar mer pengar eller tillkommer några dolda fakturaavgifter. Man får också själv välja bilverkstad för reparationen ifall man råkar ut för skada eller olycka med bilen. Moderna Försäkringar erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring samt tilläggsförsäkringarna hyrbil, trafikolycksfall och krishjälp, assistansförsäkring och kombiförsäkring.