Allt om mopedförsäkringar

Mopedförsäkring

Här hittar du information om mopedförsäkringar. Vi ger dig tips om vad du bör tänka på när du ska teckna en mopedförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Rekommenderat försäkringsbolag för mopedförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra mopedförsäkring.

Mopedförsäkring

Om mopedförsäkringar


En moped är ett motorfordon och måste därför enligt lag vara försäkrad för att få köras. Den försäkring som lagen kräver är trafikförsäkring och det är den allra mest grundläggande försäkringen för alla motorfordon, däribland moped. Med trafikförsäkring berättigas du till ersättning för skador på dig själv, på medpassagerare och på övriga trafikanter. Trafikförsäkringen ger även ersättning för skador som tillfogas andra trafikanters fordon eller egendom vid olycka. Notera att trafikförsäkringen inte täcker skador på din egen moped.

Tecknar du halvförsäkring så blir du berättigad till ersättning för stöld, brand, spräckt siktskiva och bärgningshjälp. Halvförsäkring berättigar vidare till viss ersättning för ifall du hamnar i en rättslig tvist samt om du till följd av en olycka måste träffa psykolog. För att skydda din moped till fullo behöver du en helförsäkring. Helförsäkring innefattar en vagnskadeförsäkring, vilket innebär att du, vid olycka, är berättigad till ersättning för skador på din moped. Denna försäkring täcker även skadegörelse eller andra skador orsakade av yttre faktorer.

För att ha rätt till ersättning krävs givetvis att du som förare inte är drog- eller alkoholpåverkad vid olyckstillfället. Beträffande ersättning för stöld gäller att mopeden bör ha varit låst med två separata lås. Nycklarna får inte ha varit gömda eller förvarade nära mopeden. Vidare får det av nycklarna inte framgå varken namn, adress eller registreringsnummer. Ifall mopeden är trimmad går du miste om ersättningen. Självrisken höjs vid skada ifall du lånat ut mopeden till en person som inte tillhör familjen.

Idag har allt fler moped och antalet försäkringar ökar därmed. Eftersom olika bolag med stor sannolikhet erbjuder olika skydd till olika pris har du mycket att vinna på att kolla runt bland erbjudandena för att hitta den försäkring som passar dig och din moped bäst. Du kan tjäna mycket pengar genom att aktivt välja bland de många erbjudanden.

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra mopedförsäkring.

Vad omfattas mopedförsäkringen av?

Detta ingår i mopedförsäkringen från Insplanet:
STÖLD - Vid stöld av mopeden
BRAND - Vid elfel eller brand
VAGNSKADA - Skadegörelse eller omkullåkning