Allt om olycksfallsförsäkringar

Olycksfallsförsäkring

Här hittar du information om olycksfallsförsäkringar. Vi ger dig tips om vad du bör tänka på när du ska teckna en olycksfallsförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Rekommenderat försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra olycksfallsförsäkring.

Om olycksfallsförsäkring


Man vet aldrig när olyckan är framme, vilket är självklart, eftersom en olycka är just oförutsägbar. Men även om du inte kan veta om, och när, du drabbas av en olycka så kan du försäkra dig för de konsekvenser en eventuell olycka medför. En olycksfallsförsäkring berättigar den försäkrade till ersättning för skador orsakade av plötsliga yttre händelser.

En olycksfallsförsäkring täcker två huvudsakliga konsekvenser av ett olycksfall. Den ena konsekvensen du ersätts för är medicinsk invaliditet, som innebär att din rent kroppsliga funktionsförmåga blivit nedsatt till följd av olyckan. Medicinsk invaliditet inbegriper såväl fysisk som psykisk åkomma. Det är viktigt att du låter försäkringsbolaget klargöra för dig vad som räknas som olycka och vad som inte gör det. Förfrysning, solsting och värmeslag betraktas som olycka. Vissa bolag klassar även fästingbett som olycka. Det finns med stor sannolikhet en hel uppsjö med gränsfall inom denna försäkringsform så det lönar sig att få ett så detaljerat avtal som möjligt.

Den andra konsekvensen som du får ersättning för är ekonomisk invaliditet, vilket avser din nedsatta arbetsförmåga. De bolag som ersätter ekonomisk invaliditet gör detta enbart om din arbetsförmåga sjunker permanent med 50 procent eller mera. Du kan även få ersättning för den behandling du får genomgå efter ett olycksfall, så som tandvård eller rehabilitering. Mediciner som du blir ordinerad ersätts också. En del bolag berättigar till ideella ersättningar, som inte motsvaras av en reell kostnad. Ideella ersättningar är t.ex. sjukhusvistelseersättning, sveda och värk och dödsfallsbelopp.

Ifall du har flera olycksfallsförsäkringar har du rätt till ersättning från samtliga för samma skada. Dock ersätts kostnader bara en gång, men skulle en ersättningskostnad gå över försäkringens maxbelopp, så kan en annan olycksfallsförsäkring täcka resten av kostnaden.

Det finns givetvis restriktioner för vad som räknas som olycksfallsskada, och dessa bör du noggrant läsa igenom. Ifall du utövar idrott, sport eller någon aktivitet förknippad med risk så skall du låta bolaget göra klart vilka villkor som gäller vid olycksfall.