Allt om sjukförsäkringar

Sjukförsäkring

Här hittar du information om sjukförsäkringar. Vi ger dig tips om vad du bör tänka på när du ska teckna en sjukförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Rekommenderat försäkringsbolag för sjukförsäkring

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet ger kostnadsfri rådgivning för dig som behöver en bra sjukförsäkring.

Om sjukförsäkring


När du blir sjuk och inte kan arbeta betalar din arbetsgivare i vanliga fall ut sjuklön i 14 dagar. Sjuklönen utgör 80 procent av din ordinarie lön. Därefter betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Sjukpenningen är, enligt försäkringskassans terminologi, 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Detta betyder att ifall du tjänar 18 000 kronor i månaden så lyfter du 459 kronor om dagen i sjukpenning.

Försäkringskassans sjukpenning är en bra grundtrygghet men den är oftast otillräcklig och det kan därför vara bra att även teckna en privat sjukförsäkring för att dryga ut ersättningen. Med en privat sjukförsäkring täcks mellanskillnaden upp mellan försäkringskassans sjukpenning och din egentliga lön. Vanligtvis uppgår din totala ersättning till max 90 procent av din egentliga lön.

Som är fallet med de flesta försäkringar så finns olika varianter av sjukförsäkringar. Du kan till exempel teckna sjukförsäkring för inkomstbortfall. Denna försäkring gäller ifall du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjukförsäkring för inkomstbortfall berättigar dig till en ersättning motsvarande ditt inkomstbortfall. Nackdelen med denna försäkring är att den träder i kraft först efter tre karensmånader och då endast om din arbetsförmåga är nedsatt med 25 procent. Försäkringen berättigar till ersättning så länge du är sjuk, i maximalt fem år. Ifall du är sjukskriven i intervaller så kan ersättning betalas ut för totalt fem år under sju års tid.

En sjukförsäkring är giltig ända fram till månadens slut den månad den försäkrade fyller 65. Det finns även vissa inskränkningar i sjukförsäkringens giltighet. Detta är om du drabbas av nedsatt arbetsförmåga till följd av depression, av utbrändhet, av förslitnings- eller åldersrelaterade skador på rygg, muskler och leder eller av fibromyalgi inom 18 månader från det att sjukförsäkringen trätt i kraft. Vidare begränsas ersättningstiden ifall din arbetsförmåga under de två åren innan sjukförsäkringen börjat gälla sjunkit med minst 25 procent under en månads tid. Likaså begränsas ersättningstiden ifall du inom två år efter det att sjukförsäkringen började gälla på nytt får nedsatt arbetsförmåga, till följd av samma åkomma eller olycka.

En annan, väldigt vanlig, form av sjukförsäkring är den allmän sådan. Denna försäkring berättigar dig till att gå före i vårdkön om du är i behov av sjukhusvård. Allmän sjukförsäkring ger även ersättning för sjukhuskostnader och övriga utgifter till följd av insjuknande.

Innan du väljer en privat sjukförsäkring bör du noggrant räkna på vad du i slutändan får ut i reda pengar. Bekanta dig även med de specifika villkoren och begränsningarna för rätt till ersättning.