Allt om försäkringar

Vagnskadeförsäkring

En helförsäkring, eller vagnskadeförsäkring är den mest omfattande försäkringen man kan ha. Den innehåller dels trafikförsäkring, dels halvförsäkring och dels vagnskadeförsäkring.

Teckna vagnskadeförsäkring

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar erbjuder idag vagnskadeförsäkring, bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Moderna Försäkringars vision är att det mesta går att göra bättre och mer effektivt. Detta leder till att kunderna får bättre och mer prisvärda försäkringar.
Moderna Försäkringar har sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica - som bildades 1916.
Moderna Försäkringar ingår i en dynamisk försäkringskoncern och kombinerar erfarenhet med nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar Sak ägs av det nordiska försäkringsbolaget TrygVesta.

  Försäkringar som erbjuds:
 • Bilförsäkring
 • Villaförsäkring
 • Hemförsäkring

Saluansvar Försäkringar

SaluAnsvar

SalusAnsvar Försäkringar
SalusAnsvar säljer förmånliga och prisvärda försäkringar för dig och din familj samt för dina saker. De erbjuder några av marknadens bästa försäkringar, både när det gäller innehåll och pris. SalusAnsvar har över hundra års erfarenhet av att arbeta med försäkringar och har idag drygt 300.000 kunder.

  Några av SalusAnsvars försäkringar:
 • Bilförsäkring, består av tre valbara alternativ: trafik-, hel- eller halvförsäkring.
 • Villahem, består av försäkring för fastigheten och allt i hemmet.
 • Hemförsäkring, för allt i hemmet.
 • Samt ett brett utbud av personförsäkringar.

Insplanet

Insplanet kan hjälpa dig med de flesta försäkringar som du och familjen behöver. Insplanet erbjuder kostnadsfri rådgivning inom både sak- och personförsäkring.

Vagnskadeförsäkring


När du köper en ny eller begagnad bil måste du teckna en försäkring på bilen samma dag som köpet går igenom. Lagen kräver att alla bilar som är i trafik måste ha åtminstone en trafikförsäkring. En trafikförsäkring är den enklaste försäkringen som man kan ha på sin bil. Den ger ingen ersättning för skador på själva bilen, däremot ersätter den personskador samt skador på andras fordon ifall du råkar ut för en olycka. Trafikförsäkringen kan du komplettera med antingen en halvförsäkring eller en vagnskadeförsäkring (helförsäkring). En halvförsäkring ger ersättning för fler skadetillfällen än en trafikförsäkring, du kan exempelvis få ersättning vid stöld, brand, maskinskada, glasskada och vid behov av räddning. Men en halvförsäkring ger inte heller ersättning för vagnsskador, alltså de skador som uppstår på din egen bil om du kör av vägen, krockar med en annan bil eller kör på en älg. För att få ersättning för detta måste du ha en vagnskadeförsäkring, eller helförsäkring som det också kallas.

Vad ingår i vagnskadeförsäkringen?

En helförsäkring, eller vagnskadeförsäkring är den mest omfattande försäkringen man kan ha. Den innehåller dels trafikförsäkring, dels halvförsäkring och dels vagnskadeförsäkring. Man kan alltså få ersättning för trafik, stöld, brand, glasskada, maskinskada, räddning, rättsskydd och vagnskada.

Att tänka på

Det du måste tänka på är att nya bilar omfattas av en vagnskadegaranti under tre år. Har man en så pass ny bil behöver man inte teckna en vagnskadeförsäkring dessutom. Kolla upp detta om du har en nyare bil. Man brukar rekommendera att alla bilar som är äldre än 3 år, men yngre än 10 år har en vagnskadeförsäkring eftersom deras värde är så pass högt att man får en stor förlust om man råkar ut för en olycka och inte har någon försäkring som täcker skadorna. Har man en bil äldre än 10 år kan man förstås också ha vagnskadeförsäkring, det är en smaksak och det beror på många faktorer, exempelvis bilens värde, ens egen ekonomi och hur stort behov man har av sin bil.

Även om vagnskadeförsäkringen är den mest omfattande av de tre olika försäkringsformerna (trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring) så finns det utöver detta också ett antal specialförsäkringar, så kallade tilläggsförsäkringar, som man kan komplettera med för att få ett utökat försäkringsskydd. Man kan till exempel teckna en försäkring som minskar din självrisk ifall du kör på ett vilt djur eller råkar ut för skadegörelse. Andra försäkringar ger dig ersättning för hyrbil om din egen bil går sönder eller blir stulen. Olika försäkringsbolag erbjuder olika tilläggsförsäkringar och du kanske inte har behov av alla, utan du kan titta igenom utbudet och välja det som passar dina behov bäst.