Allt om villaförsäkringar

Villaförsäkring

Här hittar du information om villaförsäkringar. Vi tipsar om vad du ska tänka på när du ska teckna en villaförsäkring samt rekommenderar dig pålitliga försäkringsbolag.

Försäkringsbolag för villaförsäkring

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar erbjuder idag bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Moderna Försäkringars vision är att det mesta går att göra bättre och mer effektivt. Detta leder till att kunderna får bättre och mer prisvärda försäkringar.
Moderna Försäkringar har sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica - som bildades 1916.
Moderna Försäkringar ingår i en dynamisk försäkringskoncern och kombinerar erfarenhet med nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar Sak ägs sedan 2 april 2009 av det nordiska försäkringsbolaget TrygVesta.

    Försäkringar som erbjuds:
  • Bilförsäkring
  • Villaförsäkring
  • Hemförsäkring

Om villaförsäkringar


För att försäkra din privata fastighet med byggnad, så som villa, radhus eller parhus, väljer du lämpligtvis en villaförsäkring. En villaförsäkring är ett samlingsnamn för ett paket innehållande flera olika försäkringar. För det första ingår försäkring av själva byggnaden eller byggnaderna. Den andra delen gäller försäkring av tomtmarken och ersätter skador på träd, växter, flaggstång, brygga, staket etc.

Försäkringen av byggnader och tomt ger ersättning för skador vid brand, naturskador och skadegörelse. Därtill utgår ersättning för inre byggnadsskador, till följd av läckage eller somliga skadedjur. Ytterligare en aspekt som villaförsäkringen täcker är försäkring mot hyresbortfall, ifall du som ägare hyr ut din villa.

Den tredje delen som ingår är en ansvarsförsäkring. Denna försäkring berättigar till ersättning ifall du, som villaägare, döms till att betala skadestånd. För det fjärde ingår en rättsskyddsförsäkring. Med denna försäkring får du ersättning för juridiska kostnader ifall du hamnar i tvist med någon.

Villaförsäkringen går att kombinera med en hemförsäkring. En sådan kombination kallas för villahemförsäkring. Det går även att försäkra enbart byggnaden, vilket kan vara önskvärt ifall du har en kollektiv hemförsäkring, hyr ut villan och själv bor på annat håll eller om du anlitat separata försäkringsbolag för villaförsäkring respektive hemförsäkring.

Det finns dessutom möjlighet att teckna diverse tilläggsförsäkringar i anslutning till sin villaförsäkring. Vanliga tilläggsförsäkringar är allrisk för skador på byggnad eller byggnader, försäkring mot plötsliga yttre händelser, skogsförsäkring och ökad skadedjursförsäkring. Det sistnämnda är värt att överväga. Kolla först upp vilka skadedjur som din villa kan tänkas vara utsatt för och kolla sedan upp vilka skadedjur som den vanliga villaförsäkringen täcker.

Jämför villkoren och vad avtalet innehåller. Det kan skilja mycket mellan olika bolag. Ett tips är att först anteckna specifikt vad som din villa behöver försäkras mot, och sedan kolla vilket bolag som erbjuder ett sådant skydd. Jämför givetvis även priser mellan olika försäkringsbolag. Det kan skilja så mycket som 2 000 kronor för samma försäkringstagare mellan två bolag.