Meny Stäng

Barnförsäkring

Barnen är det allra viktigaste som finns och naturligtvis ska de vara ordentligt försäkrade. Naturligtvis hoppas alla på att försäkringen aldrig ska behöva utnyttjas, och så blir det många gånger, men det är otroligt viktigt att försäkringen finns där om olyckan skulle vara framme. En bra försäkring täcker dessutom inte bara vid olycksfall, utan gäller även vid sjukdom, diagnoser och andra saker som kan göra att barnet får andra förutsättningar, antingen permanent eller tillfälligt.

Teckna försäkring tidigt

Det bästa är att teckna barnförsäkringen så tidigt som möjligt. Flera försäkringsbolag erbjuder möjlighet att teckna en försäkring redan under graviditeten. Försäkringen gäller då främst mamman och eventuella händelser under graviditeten, samt skador och olyckshändelser med barnet i magen. Efter förlossningen kan en sådan försäkring vanligtvis omvandlas till en barnförsäkring. Det fina är att försäkringen då kan börja gälla redan från den dag barnet föds.

Det är naturligtvis det allra bästa. Även om du inte valt att teckna någon vänta-barn-försäkring finns det dock inget som hindrar att du tecknar en försäkring redan på BB, eller första dagen du kommer hem med din nyfödda son eller dotter. Ju förr desto bättre. Det är nämligen så att de flesta försäkringar inte ger någon ersättning för skador och sjukdomar som uppstått innan försäkringen tecknades.

Försäkringen bör täcka både sjukdomar och olycksfall

Detta betyder dock inte att du ska välja första bästa försäkringsbolag som du ser reklam för eller som hör av sig. Det är otroligt viktigt att du gör en saklig och grundlig utvärdering för att ta reda på vilket bolag som erbjuder de bästa barnförsäkringarna. Du behöver titta på vad försäkringarna omfattar, så att du vet vad du kan räkna med att få ersättning för om oturen skulle vara framme. Eftersom barnen är det mest värdefulla som finns är det givet att en försäkring bör vara så omfattande som möjligt.

Barnförsäkring

Naturligtvis bör försäkringen täcka både sjukdomar och olycksfall. Den bör också ge ersättning både vid medicinsk och ekonomisk invaliditet. Vidare är det också bra med en försäkring som ger ersättning vid allvarligare diagnos. Detta sker vanligtvis genom ett engångsbelopp. Att försäkringen ger ersättning vid sjukhusvistelse är också bra, samt ersättning till förälder som får vårdbidrag. Det finns helt enkelt en hel del saker som kan ingå i en barnförsäkring, men som inte alltid gör det.

Att välja försäkringsbelopp

När du ska teckna din barnförsäkring kommer du få välja försäkringsbelopp. Det brukar finnas några olika alternativ att välja mellan. Generellt finns det försäkringsbelopp från cirka 450 000 kronor och upp till cirka 2 400 000 kronor. Att ta det lägsta beloppet ger naturligtvis lägst premie, men det ger inget speciellt bra skydd om något skulle inträffa. Det är dock inte säkert att det är nödvändigt att välja högsta tänkbara belopp heller. Om du väljer ett försäkringsbelopp runt 1 400 000 kronor brukar det ge en ganska omfattande och bra försäkring. Om du känner att du har ekonomiskt utrymme så att du kan välja ett högre belopp är detta dock naturligtvis bara positivt. Om du väljer ett högre belopp kan du naturligtvis sänka detta senare om det skulle vara så att dina ekonomiska förutsättningar förändras eller om du av någon anledning anser att det inte behövs ett så högt belopp.

En hälsodeklaration brukar krävas

I samband med att du ansöker om en barnförsäkring kommer du vanligtvis behöva fylla i en hälsodeklaration för barnet. Hälsodeklarationen ligger till grund för den riskbedömning som bolaget gör. Denna görs för att avgöra om försäkringen kan beviljas med normala villkor, om den ska beviljas men med undantag, eller om den helt enkelt inte kan beviljas alls. Detta är ytterligare ett skäl till att det är klokt att teckna en försäkring för barnet så tidigt som möjligt i livet, innan eventuella sjukdomar, allergier eller annat uppkommit.

Den som fyller i hälsodeklarationen måste komma ihåg att det är viktigt att vara mycket sanningsenlig när den fylls i. Om det skulle vara så att det finns kända hälsoproblem som inte nämns, och detta sedan kommer fram, kan hela försäkringen bli ogiltig och det blir då närmast omöjligt att teckna en ny.

Att byta försäkringsbolag

Även om du var tidigt ute och tecknade en barnförsäkring strax efter att ditt barn föddes, kanske du någon gång vill byta försäkringsbolag. Det kan du absolut göra, men det finns några saker som kan vara bra att känna till och tänka på.

Det första du bör tänka på är att du inte ska säga upp den försäkring som barnet redan har, innan du fått bekräftat att den nya har beviljats och startat. Risken är annars att du säger upp den befintliga och sedan får besked om att den nytecknade inte beviljas. Då står ditt barn helt utan försäkring.

Om ditt barn inte har några hälsoproblem utan är fullt frisk brukar det inte vara några som helst problem att teckna en ny försäkring i ett annat försäkringsbolag. Du fyller i en hälsodeklaration även här, och om inget ovanligt eller oroväckande framkommer brukar försäkringen beviljas med normala villkor. Något som kan vara bra att känna till är att det ibland kan finnas en karenstid för äldre barn. Vad som räknas som äldre barn kan variera från ett försäkringsbolag till ett annat, men i vissa fall kan det räknas redan från lägre skolåldern.

Prioritera alltid barnförsäkringen

Det kan dyka upp tillfällen i många människors liv då det är svårt att få det att gå runt ekonomiskt. Det är då lätt att man sätter sig och ser över sina utgifter och funderar över vilka kostnader som det skulle gå att dra ned på. Här är det dock viktigt att komma ihåg att du aldrig bör låta dig lockas att säga upp barnförsäkringen, oavsett hur besvärlig den ekonomiska situationen ser ut. Försök först och främst dela upp premien på månadsbetalning. Det brukar inte vara några problem, och då märks inte utgiften lika mycket. Om det behövs kan du också sänka försäkringsbeloppet, men säg aldrig upp försäkringen. Det är definitivt något som du kan komma att ångra, och det finns många andra utgifter som det är betydligt lättare och klokare att skära ned på.