Meny Stäng

Bilförsäkring

Äger du en bil? Då behöver du enligt lag ha en trafikförsäkring, men det rekommenderas starkt att du har ett mer omfattande försäkringsskydd än så. Här kommer vi att titta närmare på vilka olika typer av bilförsäkringar som finns, vilka som inkluderar vad, och vad du bör tänka på när det är dags att teckna en försäkring.

Teckna en bilförsäkring här:

Moderna
Moderna Försäkringar
  • Moderna Bilförsäkring
  • Få upp till 20% rabatt på din premie genom att samla dina försäkringar. Skräddarsy din bilförsäkring med olika tilläggsförsäkringar.
  • Prisvärd bilförsäkring för dina behov.
ICA
ICA Försäkringar bilförsäkring
  • ICA Bilförsäkring
  • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk. Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.
  • Bra och trygg bilförsäkring.

Varierande skyddsnivå för bilförsäkringar

När det gäller bilförsäkringar finns det olika nivåer av skydd. Trafikförsäkringen är den mest grundläggande försäkringen och den är du enligt lag skyldig att ha. Det finns dock ett undantag och det är om bilen är avställd, något som innebär att du själv måste ha ställt av den så att det finns registrerat i något som kallas vägtrafikregistret. I alla andra fall måste du ha en trafikförsäkring.

Denna försäkring ger inget skydd för ditt eget fordon, men den omfattar både personskador och föremålsskador som du har orsakat i trafiken. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna försäkring inte ger något som helst skydd när det kommer till skador på din egen bil. Den fungerar helt enkelt som ett slags ansvarsskydd för dig i trafiken.

Såvida du inte har en extremt gammal bil helt utan värde, vill du förmodligen ha en något mer omfattande försäkring som faktiskt träder in om din egen bil skulle skadas också. Då behöver du teckna antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring. Du hittar mer information på BilligasteBilförsäkringen.nu.

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger dig den grundläggande trafikförsäkringen men innehåller även stöldförsäkring, brandförsäkring samt glasförsäkring. Den brukar även innehålla maskinförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring

En helförsäkring är den mest omfattande försäkringen och den täcker allt ovan, samt en vagnskadeförsäkring. Det sista innebär att skador som uppstår på din egen bil vid en trafikolycka eller vid någon form av skadegörelse också ingår i försäkringen. Det är den här försäkringen som är den bästa för de allra flesta. Ibland när du köper en ny bil kommer dock bilen med något som kallas vagnskadegaranti.

Bilförsäkring

Under tiden denna garanti gäller brukar den ha ungefär samma omfattning som vagnskadeförsäkringen, något som gör att du under den perioden kan klara dig med en halvförsäkring. Detta är dock inte alltid fallet, så det här är naturligtvis något som du behöver kontrollera innan du tecknar en försäkring.

Glöm inte att jämföra bilförsäkring då premien skiljer sig stort.
En jämförelsetjänst för att jämföra och hitta rätt bilförsäkring är Bilförsäkringen.se där man direkt kan få se premier online.

Tilläggsförsäkringar finns tillgängliga

Utöver trafikförsäkringen, halvförsäkringen och helförsäkringen finns det en del tilläggsförsäkringar att teckna för den som vill komplettera skyddet ytterligare. Dessa är relevanta för vissa, medan de är helt onödiga för andra. Det kan dock vara klokt att ta en titt på vad som finns på marknaden, för att se om något av det kan vara till nytta för just dig och din situation.

Sänkt självrisk på bilförsäkring

Ett tillägg kan till exempel ge sänkt självrisk i situationer där försäkringen behöver utnyttjas. Det här är naturligtvis en avvägningsfråga, då du förstås även kan spara undan pengar hemma istället för att lägga dem på en premie. Vissa tycker dock att detta känns som en bra säkerhet, då det är lätt hänt att de sparpengar som finns hemma används vid behov, medan de pengar som betalas till försäkringsbolaget ändå inte kan röras.

Ett annat tillägg kan göra att du får tillgång till hyrbil utan kostnad under den period då din egen bil tas om hand på verkstad. Detta kan underlätta din vardag en hel del om en trafikolycka skulle ske som gör att din bil blir placerad på verkstad under några dagar eller någon vecka. Visst går det att ta bussen till jobbet på de flesta ställen, men det kan kännas betydligt mer omständligt och tidskrävande. Hyrbilstillägget uppskattas därför av många. Hos vissa försäkringsbolag är dock detta något som faktiskt ingår i helförsäkringen. Detta är också något som det kan vara värt att titta på och väga in i bedömningen när du ska välja försäkringsbolag och försäkring.

Villkoren för bilförsäkringar

Villkoren för bilförsäkringarna kan naturligtvis variera från bolag till bolag. Det är förstås viktigt att du läser igenom dessa noga innan försäkringen tecknas så att du vet vad som gäller, men framför allt för att du ska veta att du väljer den mest fördelaktiga försäkringen. Det är lätt hänt att vi förblindas av alla prisjämförelser och lockas att välja det billigaste alternativet. Så går det ju ofta till när vi köper andra produkter. Det är dock inte speciellt klokt när det gäller försäkringar. Där är det villkor och kvalitet som bör få fälla avgörandet.

Oftast brukar det fungera så att det i villkoren står inskrivet att det finns ett aktsamhetskrav. Det innebär att du kan få lägre ersättning eller ingen ersättning alls från försäkringsbolaget om du anses ha varit oaktsam, det vill säga brutit mot aktsamhetskravet.

Något annat som brukar stå i villkoren är att försäkringsbolaget i de flesta fall har rätt att ställa krav på vilken verkstad du ska vända dig till. Väl på verkstaden är det också upp till försäkringsbolaget, att efter verkstadens bedömning avgöra vilken ersättningstyp som ska gälla. Det kan vara så att bolaget bestämmer att bilen ska repareras och att de står för kostnaden bortsett från självrisken.

Det kan också vara så att man bestämmer att en likvärdig bil ska ersätta den bil som nu står på verkstaden. En annan bedömning är att ett pengavärde betalas ut i kontanter, som kan användas vid köp av ny bil. Denna ersättningstyp brukar användas om det anses att det blir för kostsamt att reparera bilen, det vill säga om bilens skador är allt för omfattande i förhållande till bilens värde.

Något annat som också står inskrivet i villkoren är nivån på självrisken.

Värdet på bilen

Det är förstås intressant att veta vad som avgör värdet på bilen, det vill säga vad du kan förvänta dig för ersättning om du måste utnyttja din bilförsäkring. Här är det sagt att det är marknadsvärdet på bilen som ska betalas ut i de fall där det blir aktuellt med en kontantersättning.

Försäkringsbolaget kommer att presentera ett belopp men du har också möjlighet att själv undersöka saken och visa upp det resultat du får fram. Skulle ni inte ha samma åsikt eller lyckas komma överens om något går det också att kalla in en värderingsman som kan göra en oberoende bedömning.

Recension:

Bilförsäkring
Betygsatt av: Foam.se
Betyg: 4.8/5