Meny Stäng

Försäkring bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt finns det vissa saker du behöver tänka på när det gäller försäkringar. Du behöver förstås en vanlig hemförsäkring men du behöver även teckna en tilläggsförsäkring. Försäkringen behöver nämligen även skydda fast inredning och interiör.

Bostadsrättsförsäkring

Du som bor i en bostadsrätt har lite andra försäkringsbehov än den som bor i en hyresrätt. Naturligtvis behöver du också en hemförsäkring, men du bör välja en försäkring framtagen för just bostadsrätter. I den ingår en vanlig hemförsäkring men också ett bredare skydd. Det finns gott om försäkringsbolag som tillhandahåller den här sortens försäkringar så de är inte speciellt svåra att finna. Det finns också ett flertal jämförelser på nätet där du kan läsa mer om fördelar och nackdelar med olika alternativ.

Eftersom det finns många alternativ kan du börja med att plocka ut några försäkringar som du tycker verkar uppfylla dina behov. Det är viktigt att du ser till att försäkringsbolagen är seriösa, har gott rykte och är omtyckta av sina kunder. När du väl har valt ut några alternativ kan du börja granska dessa mer i detalj. Att läsa villkoren ordentligt är en självklarhet, men du bör också jämföra och se vilka försäkringar som är mest omfattande, vad självrisken ligger på, vilka undantag som står inskrivna samt vad som finns att välja till i form av tilläggsförsäkringar.

Vad ingår i en bostadsrättsförsäkring?

Exakta villkor kan naturligtvis variera, precis som när det gäller andra försäkringar. Det kan också vara så att det som ingår som en inbyggd del av en försäkring hos ett bolag, enbart finns som tillägg hos ett annat. Detta är naturligtvis något som du bör undersöka och väga samman till en helhetsbild när du ska teckna din försäkring.

Bostadsrättsförsäkring

En bostadsrättsförsäkring ger dig en hemförsäkring. Den gäller alltså som skydd för lösöre, sådant som du äger men också sådant som du lånar och hyr och använder i ditt hem. Det ingår även en stöldförsäkring samt skadegörelseskydd. Även saker som du äger men har med dig när du går till jobbet exempelvis täcks av försäkringen. Det kan vara så att det finns begränsningar för stöldskydd när det gäller vissa typer av produkter, exempelvis hemelektronik. Där gäller aktsamhetskrav, som innebär att du inte får förvara produkterna där de är lätta att komma åt, exempelvis i förråd och källarutrymmen.

Vidare täcker ersättningen brandskydd. Det innebär att du får ersättning för skador som uppstår på grund av brand men även på grund av exempelvis blixtnedslag. Det går också att få ersättning för skador som uppstår till följd av kortslutning i en hushållsmaskin. Även skador som uppstår till följd av en översvämning eller vattenläcka av något slag brukar ingå. Det kan till exempel vara så att tvättmaskinen eller diskmaskinen läcker och orsakar skador.

Försäkring för hushållsmaskiner kan också ingå i en bostadsrättsförsäkring.

Något som skiljer den här typen av försäkring från en grundläggande hemförsäkring är att bostadsrättsförsäkringen även skyddar interiör och fast inredning. Det innebär rent konkret att försäkringen går in och täcker kostnader om bostaden skulle skadas till följd av naturskador, läckage från vattenledningar, om parkettgolvet skulle förstöras på grund av vattenskada, om vitvaror går sönder, om glasrutor spricker och om något stjäls eller förstörs vid inbrott.

Många bostadsrättsförsäkringar innehåller även en otursförsäkring som täcker skador upp till ett visst belopp vid oväntade, oturliga händelser.
I en försäkring brukar det också ingå vissa standarddelar, så som reseskydd under en begränsad tid, krisskydd, överfallsskydd och rättsskydd. Många försäkringsbolag inkluderar även flyttskydd och skydd mot id-stöld, något som blir allt vanligare. Ersättning vid bostad som inte går att bo i brukar också ingå.

Utöver ovan nämnda delar finns det också en rad tilläggsförsäkringar som finns tillgängliga för den som vill ha ett extra brett försäkringsskydd. Det går till exempel att teckna en tilläggsförsäkring som täcker kostnad vid låsbyte, samt försäkringar som ger halverad självrisk. Varje försäkringsbolag har egna tilläggsförsäkringar, så vilka som finns tillgängliga för just dig beror på vilket försäkringsbolag du har valt.

Vad är det som skyddas?

Det är naturligtvis intressant att veta vad som faktiskt skyddas i bostadsrätten. Är det hela bostadsrätten eller finns det undantag?
Själva lägenheten täcks alltid av försäkringen. Det gör även fast inredning som du har bekostat som finns inne i lägenheten samt i andra tillhörande utrymmen. Vidare täcks altan och balkong som är inglasad samt eventuella uthus och garage. Staket och tomt som du bär ansvar för täcks också av din försäkring liksom fast inredning som ännu inte monterats men som köpts in. Detta gäller de flesta bostadsrättsförsäkringar men skillnader kan naturligtvis förekomma.

Titta vad bostadsrättsföreningen säger

I vissa bostadsrättsföreningar har man valt att teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring för samtliga medlemmar. Den ingår då i föreningens fastighetsförsäkring och debiteras som en avgift på räkningen från bostadsrättsföreningen.

Om det finns en sådan kollektiv försäkring behöver du inte själv teckna en separat försäkring.
När det gäller försäkringarna är det viktigt att du informerar din bostadsrättsförening om fastigheten har drabbats av någon form av skada. I så fall behöver nämligen föreningen göra en anmälan om detta till sitt försäkringsbolag. Det är också viktigt att komma ihåg att du kan bli ersättningsskyldig för skador som drabbar grannar eller bostadsrättsföreningen, om du har orsakat en skada på fastigheten. Om du har en försäkring är detta dock inte pengar som du behöver betala ur egen ficka, utan här träder ditt ansvarsskydd in och ger utbetalning.

Att tänka på innan du tecknar försäkring

Naturligtvis finns det några saker du bör tänka på när du sätter dig ned och ska teckna en försäkring för din bostadsrätt.
Den första pekpinnen är att du bör ta dig tid när du ser över dina alternativ. Vilka försäkringsbolag har fått bra betyg och omdömen? Hur ser deras alternativ ut? Vilket försäkringsbolag ser ut att bäst motsvara de krav och förväntningar du har? Ha inte för bråttom när du sitter och ska välja försäkring.

Nästa sak att tänka på är att välja en betalningsfrekvens och form som passar dig bra. Lägg gärna upp din försäkring på autogiro så slipper du tänka på att betala fakturorna. På så sätt blir handhavandet enkelt och du riskerar aldrig att bli sen med några betalningar.