Meny Stäng

Försäkringsbolag

Vad känner du till om försäkringsbolag? Du kanske inte har tänkt på det, men de allra flesta kommer i kontakt med olika försäkringsbolag vid flera olika tillfällen, och det kan vara bra att ha lite grundläggande kunskaper. På så sätt vet du hur du känner igen ett bra försäkringsbolag och du vet också vad du bör tänka på i din kontakt med bolagen.

Vad gör försäkringsbolaget?

Vad gör då ett försäkringsbolag, det vill säga, vad har det för uppgift? Man kan förklara det som att företaget tar över riskerna vid vissa händelser, i utbyte mot en försäkringspremie. Det är på förhand skrivet i villkoren både vilka händelser som ger rätt till ersättning från försäkringsbolaget, samt vad den årliga premien hamnar på i kostnad. Premien kan sedan ändras över tid, men du vet åtminstone vad du från början förväntas betala för servicen.

Vilken typ av risker försäkringsbolaget tar på sig beror på vilken typ av försäkring det rör sig om. Vissa försäkringsbolag erbjuder väldigt många olika typer av försäkringar medan andra har ett smalare verksamhetsområde. Ett försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar tar till exempel på sig risken för eventuella skador på bilen, medan en djurförsäkring täcker veterinärkostnader som uppstår vid skador och sjukdomar på djuret som är försäkrat bland annat. När det gäller en hemförsäkring täcker försäkringsbolaget risken för skador som kan uppstå i hemmet vid olika typer av oförutsedda händelser, och även ägodelar kan till viss del ersättas.

Det finns som sagt många olika grenar inom försäkringar, men kort sagt så tecknar du en försäkring hos ett försäkringsbolag för att slippa betala hela kostnaden om något oförutsett skulle inträffa som gör att du behöver betala mycket pengar för att åtgärda något.

Många bolag i branschen

Om du tänker efter så har du säkert hört talas om ett flertal försäkringsbolag vid olika tillfällen. Det finns många kända företag som erbjuder försäkringar och du har säkert sett deras namn i såväl tv-reklam som i tidningar. Vissa tillhandahåller många olika sorters försäkringar medan andra främst har nischat sig inom exempelvis bilförsäkringar eller djurförsäkringar. Vissa företag har funnits i många decennier och är välkända av stora delar av svenska befolkningen medan andra företag har tillkommit på marknaden på senare år.

Försäkringsbolag

Att det finns många företag gör förstås att det kan kännas mer komplicerat att välja ett försäkringsbolag. I och med att alternativen och valmöjligheterna blir fler krävs också mer efterforskningar för att välja rätt bolag. Det behöver dock inte vara så krångligt. Börja med att kolla upp vilka försäkringsbolag som har det bästa ryktet inom den typ av försäkringar du behöver teckna. Se därefter över villkoren hos de olika bolagen för att ta reda på vilka som verkar vara mest gynnsamma. När du sedan har kommit så långt kan du även ta en titt på hur skillnaderna ser ut när det kommer till försäkringspremie och självrisk. Det är viktigt att priset inte blir den viktigaste faktorn när du ska välja försäkring, men däremot kan du naturligtvis låta det vara med och fälla avgörandet när du har sorterat och valt ut en rad likvärdiga alternativ.

Kund hos olika försäkringsbolag

Vissa tycker att det är smidigt att försöka ha alla sina försäkringar samlade hos samma bolag. Det är dock väldigt svårt att åstadkomma, även om många försäkringar naturligtvis kan samlas hos en aktör om du så skulle vilja. Det kan dock vara värt att se över villkoren för de olika försäkringarna hos olika aktörer på marknaden. Även om ett företag erbjuder de mest fördelaktiga bilförsäkringarna är det långt ifrån säkert att de erbjuder de bästa hundförsäkringarna. Det gäller med andra ord att inte bara se till enkelheten, utan att även väga fördelar och nackdelar mot varandra.

Om du till exempel hittar ett annat företag som erbjuder en mycket mer omfattande djurförsäkring till ett bättre pris, är det ju klokare att ha två separata försäkringsbolag, även om det betyder två fakturor. Just när det gäller försäkringar bör det alltid vara omfattningen på försäkringen och villkoren som är det viktiga, inte att det ska vara så smidigt och praktiskt att betala som möjligt. De flesta försäkringsbolag ger dig dessutom möjlighet att betala din försäkringspremie via autogiro. Det gör att du ändå aldrig behöver tänka på några fakturor. Det spelar med andra ord ingen roll om du har tio olika försäkringar hos tio olika försäkringsbolag, eller om du har alla tio försäkringarna hos samma företag.

Att välja försäkringsbolag

Att välja försäkringsbolag är inte alltid helt lätt. Först och främst behöver du förstås veta vilken typ av försäkring det är du är ute efter. På så sätt kan du filtrera bort de bolag som inte arbetar med just den typen av försäkringar. Därefter bör du göra en del efterforskningar och jämförelser, vilket du med fördel kan göra online. På webben finns flera jämförelsetjänster som ger dig möjlighet att titta på de olika försäkringsalternativ som finns och jämföra villkor, premie, självrisk och andra saker som kan ha betydelse för ditt val. Genom att jämföra och läsa på om de olika alternativen kan du se till att välja rätt försäkringsbolag.

Det kanske allra viktigaste att komma ihåg att det inte alls behöver vara den dyraste försäkringen som är den mest omfattande. Det är heller sällan den billigaste försäkringen som är den bästa. Ta dig tid att läsa igenom noga vad som ingår hos de olika bolagen, och vad du får betala extra för. Kom ihåg att titta efter vilka undantag som finns, då försäkringen inte täcker. Sådant kan annars visa sig bli en tråkig överraskning, så det är viktigt att du har full koll på sådant innan du väljer försäkringsbolag. Något annat som du också bör ta reda på är hur det ser ut med karenstider, så att du vet när försäkringen börjar gälla på riktigt.

Kontakt med försäkringsbolag

När du väl har tecknat din försäkring kommer du att få hem försäkringshandlingar, antingen digitalt eller hem i postlådan. Dessa försäkringsbrev ska sparas på ett säkert ställe. Om du skulle behöva utnyttja din försäkring behöver du nämligen ha försäkringsnummer till hands när du ska kontakta ditt försäkringsbolag. På så sätt kan ditt ärende handläggas snabbare och enklare.