Meny Stäng

Hemförsäkring

En hemförsäkring är något som alla behöver någon gång i livet. Det är nämligen så att du är skyldig att ha en hemförsäkring när du står som ansvarig för ett boende av något slag, oavsett om det är en villa eller en lägenhet. Vad som ingår i en hemförsäkring kan variera, och där kan du själv vara med och avgöra hur omfattande skydd du vill ha. Men en hemförsäkring behöver du helt enkelt ha.

Varför behövs hemförsäkringen?

Varför behöver då alla en hemförsäkring? Kan du inte få välja om du vill ha en eller om du vill vara försiktig och klara dig utan? Det är faktiskt ganska enkelt. Det behöver finnas ett skydd om något skulle hända, exempelvis en brand. Tänk dig exempelvis att du hyr en lägenhet och det börjar brinna. Då är det din hemförsäkring som täcker kostnaderna för reparationer, sanering och andra åtgärder som krävs. Om du då inte hade någon hemförsäkring skulle du personligen bli ersättningsskyldig, men eftersom du kanske inte hade pengarna tillgängliga direkt skulle hyresvärden bli tvungen att temporärt betala och kräva dig på pengarna därefter. Det skulle inte fungera för någon part.

Teckna en hemförsäkring här:

Moderna
Moderna Försäkringar
 • Moderna Hemförsäkring
  • En omfattande försäkring som täcker dig och dina saker samt ger dig och din familj det skydd ni behöver.
  • Reseförsäkring ingår - gäller 60 dagar världen över.
  • Samla dina försäkringar hos Moderna och få upp till 20% rabatt på din premie samt sänk din självrisk.
 • Prisvärd hemförsäkring för dina behov.
ICA
ICA Försäkringar hemförsäkring
 • ICA Hemförsäkring
  • Få ett prisvärt och omfattande skydd för ditt hem och dina saker.
  • Få upp till 5000 kr i presentkort på ICA om kylen eller frysen går sönder.
  • Ett bra reseskydd ingår.
  • Dessutom bonus på hela försäkringskostnaden för dig med ICA-kort.
 • Bra och trygg hemförsäkring.

Olika typer av hemförsäkring

En hemförsäkring kan vara uppbyggd på lite olika sätt och också vara olika omfattande. Hur omfattande ditt skydd behöver vara beror också lite på vart och hur du bor. Det beror på om du bor i lägenhet eller hus, men även på om du äger din bostad eller om du hyr den. Om du bor i en hyresrätt räcker det med att du har en grundläggande hemförsäkring medan du behöver lite mer avancerade alternativ om du äger din bostad.

Hemförsäkring

Vissa saker ingår i alla typer av hemförsäkringar.

Dit hör bland annat:

 • Egendomsskydd. Detta ger skydd för lösöre vid exempelvis inbrott eller brand. Detta gör att du får ersättning för exempelvis kläder, möbler och elektronik som skadas eller blir stulna.
 • Ansvarsskydd. Det här skyddet kan träda in och betala skadestånd som du eventuellt krävs på till följd av att du anses bära ansvar för en händelse.
 • Rättsskydd. Detta ger dig juridisk hjälp om du skulle hamna i en tvist i din egenskap av boende.
 • Reseförsäkring. En reseförsäkring ingår i alla hemförsäkringar. Den gäller normalt sett i 45 dagar även om det finns försäkringsbolag som erbjuder en något längre reseförsäkring. En sådan försäkring ersätter till exempel kostnader om du skulle behöva vård på sjukhus under din utlandsvistelse.
 • Överfallsskydd. Om du skulle bli överfallen och utsatt för misshandel kan detta skydd ge ersättning för skador.

Ovan nämnda delar ska som sagt ingå i samtliga hemförsäkringar. Så om du bor i hyresrätt och anser att ovan ger fullgott skydd kan du mycket väl nöja dig med en grundläggande hemförsäkring. Som ägare av din bostad behöver du dock skaffa ett mer omfattande skydd.

Om du äger din bostad

En villaförsäkring är ett bättre alternativ för den som äger ett hus. Det ger skydd för både byggnad och tomt och i den försäkringen ingår hemförsäkringen som en del, men skyddet är betydligt mer omfattande. Där täcks även skador på installationer, vattenskador, skador som sker på grund av naturhändelser, exempelvis översvämningar samt mycket annat som är nödvändigt för en villaägare. Vidare täcks även skador på tomten och skador på andra byggnader på tomten, exempelvis garage och uthus. Detta kan bli oerhört betydelsefullt.

Även i en vanlig hemförsäkring går det att utöka skyddet, vilket kan vara bra att veta för dig som bor i hyresrätt men ändå vill ha ett mer omfattande skydd. Det går att teckna tillägg till den vanliga försäkringen och på så sätt öka omfattningen. Ett utökat reseskydd är ett exempel på en tilläggsförsäkring som går att teckna, liksom en allriskförsäkring, vilket också brukar kallas drulleförsäkring. En allriskförsäkring kan kanske tyckas onödig att ha eftersom du förmodligen planerar att vara försiktig med dina saker. Men rätt som det är har du råkat tappa din mobiltelefon i en vattenpöl eller så har något av barnen med hjälp av en leksak skadat din TV.

Då kan en så kallad drulleförsäkring vara riktigt bra att ha. Hur försiktig man än är, så brukar de flesta åtminstone vid något tillfälle hamna i en situation där det hade lönat sig att ha en sådan tilläggsförsäkring.

Ingår ibland i fackföreningsavgiften

Något som kan vara värt att kolla upp är huruvida en hemförsäkring ingår i fackföreningsavgiften. Detta förutsätter naturligtvis att du är medlem i ett fackförbund. Ofta ingår en vanlig, grundläggande hemförsäkring i avgiften och då behövs ingen ytterligare försäkring om du hyr din bostad. Om du är villaägare eller bor i bostadsrätt är det ju dock en annan sak, då behöver du se till att du har ett heltäckande skydd.

Vad som ingår i fackföreningsavgiften är för övrigt bra att kolla upp rent generellt. Det brukar nämligen vara så att ett flertal försäkringar ingår, så här finns det ofta möjlighet att städa upp lite i utgifterna och säga upp sådant som inte används. Se dock till att grundligt kolla alla villkor innan du säger upp någon försäkring.

Räcker med en försäkring per hushåll

Det har redan nämnts att alla behöver en hemförsäkring, men det är också viktigt att påpeka att det räcker med en sådan per hushåll. Om din maka eller make eller sambo redan har en hemförsäkring behöver du med andra ord inte teckna ytterligare en. Hemförsäkringen täcker samtliga medlemmar i hushållet och deras ägodelar. Det finns med andra ord ingen mening med att betala flera gånger för samma skydd.

Om en av er är medlem i ett fackförbund och därigenom får en hemförsäkring betald behöver heller inte den andra fundera över att teckna försäkring separat. Skulle det vara så att båda har en hemförsäkring genom facket gör detta naturligtvis ingenting, men rent allmänt behöver ni inte ha två stycken om ni bor tillsammans.

Det vanliga är att samtliga som är skrivna på samma adress och ingår i hushållet omfattas av försäkringen per automatik. Hos vissa försäkringsbolag krävs dock att du i avtalet namnger de personer som ingår i hushållet som ska täckas av skyddet. Vad som gäller i just ditt fall bör du ta reda på innan du tecknar din försäkring.

Recension:

Hemförsäkring
Betygsatt av: Foam.se
Betyg: 4.7/5